Ηχογράφησα αυτά τα βιβλία για να μπορείτε να ακούσετε
την αλήθεια και κάτι απ’ την ψυχή μου.